Waarom biologisch?

 

We zijn al jaren bezig met het verbeteren van onze bodem. Toen er vloeibare kunstmest op de markt kwam, zijn we dit direct gaan toepassen. Vloeibare kunstmest is minder belastend voor de bodem.

In de eerste jaren gebruikten we dit alleen voor de 1e en 2e snede gras, omdat dit door de loonwerker gedaan moest worden en bij lagere giften werd het te duur.

Daarna hebben we zelf een veldspuit aangeschaft en hebben we zelf vloeibare kunstmest toegediend en toen dus ook voor alle snedes vloeibare kunstmest gebruikt.

Ook brachten we ons kunstmest gebruik enorm omlaag, omdat het toch een belasting voor de bodem is.

In najaar 2017 kwamen we in contact met het bedrijf Bij de Oorsprong. Dit bedrijf werkt met micro-organismen en ze hebben ons gevraagd om te kijken wat de invloed is op mest en de bodem als je micro-organismen en koolstof aan de drijfmest toevoegt.

Dus dit hebben we gedaan en vanaf die tijd zijn we ook gestopt met kunstmest, omdat het gebruik van kunstmest het opbouwende werk van de micro-organismen weer tegen zou gaan.

Ondanks dat we geen kunstmest meer gebruikten bleef de productie van onze gronden op peil. Ook bouw je meer organische stof op door de toevoeging van koolstof aan de mest. Dit gaf voor ons het bewijs dat het ook zonder kunstmest kan. Maar gezond is onze bodem nog lang niet. Dit duurt natuurlijk jaren om te herstellen.

Nu was het nog maar een kleine stap om ook te stoppen met gewasbescherming en volledig biologisch te worden. Wij zijn echt van mening dat het anders moet en kan. Produceren zonder belasting van bodem en dier. Door het bodemleven te stimuleren zullen de gewassen gezonder worden en zal de productie wellicht nog kunnen stijgen.

De CO2 opname van de bodem wordt hierdoor vergroot en ook het waterbergend vermogen zal verbeteren.

En door minder belasting in voeding voor de koeien zullen ook de koeien ouder worden en optimaler produceren. Dus gezonde voeding, gezonde koeien, gezond bedrijf!

Nu we biologisch zijn gaat onze melk ook naar een andere melkfabriek. Onze melk wordt nu geleverd aan Eko-Holland. Eko-Holland is een coöperatie met leden melkveehouders door heel Nederland. De melk wordt verwerkt door verschillende verwerkers en er wordt heerlijke zuivelproducten van gemaakt. Voor meer informatie zie de website: www.eko-holland.nl

De melk wordt opgehaald door Eko-Holland!

Nieuwe reacties

26.10 | 08:13

Onze melk gaat naar de melkfabriek Bel Leerdammer.
Hier wordt heerlijke Leerdammer kaas van gemaakt.

16.10 | 19:46

Wij fietsten afgelopen zondag ook toevallig langs en waren onder de indruk van de mooie stal. Natuurlijk vroeg ik me af waar de melk van deze koeien te koop is.

25.05 | 17:16

Fietsten vanmiddag toevallig langs. Wat een schitterende stal om te zien zeg! Het kan dus ook wel anders dan al die stallen die de laatste jaren zijn Gebouwd.

15.03 | 10:07

Als wandelaar (uit Olst) kwam ik afgelopen zondag 2 maart langs jullie adres. Bijzonder van vorm, (gelukkig) niet alledaags en passend in het landschap.